Te bezichtigen

100 jaar José Vermeersch in Lendelede:

Een blik – Een selectie uit het beeldende werk van José Vermeersch

De hoofd­ten­toon­stel­ling van 100 jaar José Vermeersch wordt geor­ga­ni­seerd in het unie­ke ate­lier van José Vermeersch in Lendelede. Het ate­lier met ten­toon­stel­lings­ruim­te is naar eigen ont­werp gebouwd in de peri­o­de 19621970. José Vermeersch beeld­houw­de, schil­der­de en pre­sen­teer­de er zijn wer­ken tot aan zijn over­lij­den in decem­ber 1997. Voor deze ten­toon­stel­ling wordt een selec­tie gemaakt van sculp­tu­ren uit hoofd­za­ke­lijk fami­lie en privécollecties. 

In deze ten­toon­stel­ling in het Atelier Vermeersch ont­moet je de essen­tie van het oeu­vre van José Vermeersch, zijn beken­de kera­mi­sche mens­fi­gu­ren, al dan niet ver­ge­zeld van een hond. Je krijgt ook er de kans om zijn werk­ruim­te met oude hout­o­ven te bezoeken.

Tussen cir­ca 1966 en 1969 kreeg José Vermeersch grip op zijn artis­tie­ke koers. Een nieuw aspect trad naar voren: de naak­te mens die op zich­zelf staat. Hij ver­diep­te zich ver­der in de gehei­men van aar­de en vuur en boet­seer­de zijn eer­ste beel­den in 1968. Hij werd een beel­den­ma­ker. De lang­za­me aan­loop maak­te plaats voor een gezwind suc­ces­ver­haal met ten­toon­stel­lin­gen, aan­ko­pen van staats­we­ge, publi­ca­ties en zelfs inter­na­ti­o­na­le roem. (*)

De expo wordt aan­ge­vuld met een nieu­we docu­men­tai­re van film­ma­kers Jan Dhondt en Patrick Mahieu. Het zijn getui­ge­nis­sen van men­sen die José per­soon­lijk heb­ben gekend of een gro­te appre­ci­a­tie heb­ben voor zijn werk, geïl­lu­streerd met nooit eer­der ver­toond beeldmateriaal.

(*) Matthias Depoorter

  • Vernissage: 16.sep.2022, 19:30
  • vrijdag: 10:00 — 18:00
  • zaterdag: 10:00 — 18:00
  • zondag: 10:00 — 18:00
  • Adres: Lampernisbeekstraat 3x, 8860 Lendelede
Screenshot 2022 04 11 at 19 42 28
Archief